مقالات

10 مرداد 1396
M16 برنده جایزه محافظ طلایی است
18 تیر 1396
هوش بیشتری در راه است
9 اسفند 1395
9 مشخصه و مزیت دوربین های موبوتیکس
2 اسفند 1395
3 ویژگی هوشمند دوربین های موبوتیکس
25 بهمن 1395
7 سنسور هوشمند دوربین های موبوتیکس
18 بهمن 1395
مزیت های کاربردی موبوتیکس
11 بهمن 1395
موبوتیکس در مجموعه برگن
4 بهمن 1395
تحیر مسئولین شهرستان برگن از کیفیت تصویر موبوتیکس
27 دی 1395
موبوتیکس، انتخاب نهایی مجموعه دادگاه وزندان برگن

تکنولوژی موبوتیکس در مجموع، استفاده هنرمندانه از تجهیزات، قابلیت های کنترل کامپیوتری بر همه محیط های نگهداری زندانی ها، سیستم یکپارچه امنیت محیطی، سیستم هشدار فعال در سرتاسر محدوده و یک مرکز کنترل کامپیوتری می باشد.

ادامه

20 دی 1395
پُمپِی میراث جهانی یونسکو، محافظت شده توسط موبوتیکس

برای محافظت از آثار باستانی و سطوح تزیین شده و برای جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از 2.5 میلیون بازدید کننده در هر سال، بیش از 380 دوربین دو لنز موبوتیکسD15Di در قلب درونی این سایت باستان شناسی نصب شده است. ادامه