رویداد ها و حواشی موبوتیکس

10 مرداد 1396
M16 برنده جایزه محافظ طلایی است
11 بهمن 1395
موبوتیکس در مجموعه برگن
4 بهمن 1395
تحیر مسئولین شهرستان برگن از کیفیت تصویر موبوتیکس
27 دی 1395
موبوتیکس، انتخاب نهایی مجموعه دادگاه وزندان برگن

تکنولوژی موبوتیکس در مجموع، استفاده هنرمندانه از تجهیزات، قابلیت های کنترل کامپیوتری بر همه محیط های نگهداری زندانی ها، سیستم یکپارچه امنیت محیطی، سیستم هشدار فعال در سرتاسر محدوده و یک مرکز کنترل کامپیوتری می باشد.

ادامه

20 دی 1395
پُمپِی میراث جهانی یونسکو، محافظت شده توسط موبوتیکس

برای محافظت از آثار باستانی و سطوح تزیین شده و برای جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از 2.5 میلیون بازدید کننده در هر سال، بیش از 380 دوربین دو لنز موبوتیکسD15Di در قلب درونی این سایت باستان شناسی نصب شده است. ادامه

23 آذر 1395
کنفرانس تخصصی موبوتیکس آلمان

پس از برگزاری کنفرانس موبوتیکس در تهران، برای اولین بار کنفرانس تخصصی موبوتیکس آلمان در شهرمشهد و با حضور مدیر منطقه ای موبوتیکس و سخنرانی کارشناسان تایید شده در ایران، توسط شرکت تصویر برتر باتیس (نماینده رسمی موبوتیکس) برگزار شد. ادامه

11 آبان 1395
موبوتیکس و ایران موبوتیکس همیشه بر بلندی ها