دوربین های Mobotix  دارای 7 سنسور متفاوت هستند و امکاناتی را فراهم می کنند که مشابه آنها در هیچ یک از دوربین های دیگر موجود در جهان مشاهده نمی کنید. این سنسورها عبارت اند از :
1.      Video Motion Detector که با شناسایی تغییرات پیکسل های تصویر فعال می شوند. درصد تغییر پیکسل ها و همچنین میزان حساسیت هرکدام قابل تنظیم میباشد.
2.      PIR Sensor که تششعات ماورای بنفش منتشر شده از اجسام را حس میکند و معمولا به عنوان حسگر حرکتی (Detector Motion) استفاده می شود.
3.      Temperatur Sensor یا سنسور درجه حرارت که دمای هوای محیط را می سنجد.
4.      Lllumination Sensor یا سنسور میزان شدت نور که با میزان تغییرات شدت نور قابل تنظیم می باشد.
5.      Microphone یا حسگر صوتی
6.      Signal Input که این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم از طریق مثلا یک سوئیچ، دوربین را فعال یا غیر فعال کنیم.
7.      Signal Output که این امکان را می دهد تا دوربین با دستگاه های دیگر (Third Parties) کار کند (مثلا سیستم های هشدار دهنده یا آلارم، روشن و خاموش کردن چراغ ها در صورت حس کردن حرکت و یا طبق زمان بندی تعیین شده و ...)
استفاده از این سنسورها و انعطاف پذیری در تنظیمات آنها و همچنین امکان ایجاد رابطه منطقی بین سنسورها، برای شما امکاناتی را فراهم می کند که نیاز هر نوع پروژه را برآورده می سازد. تمامی این سنسورها می توانند به طور همزمان و مستقل از یکدیگر کار کنند بدون اینکه تاثیری در عملکرد یکدیگر بگذارند.