در بررسی موارد استفاده موبوتیکس در زندان، به مجموعه برگن با نیازهایی خاص میپردازیم.
این مجموعه حدودا در سال 1911 توسط معمار جیمز رایلی گوردون طراحی شده است، دادگاه شهرستان برگن نمونه ای خوب از زیبایی هنر کلاسیک می باشد که نماد عصر معماری اجتماعی است. این طراحی با ابهت بیانگر غرور و اطمینان در دولتی است که اماکن عمومی آن در اوایل قرن بیستم به رونق رسید. زندان برگن در نیوجرسی به عنوان یک مرکز پذیرش و پردازش پیش از محاکمه مردان و زنان بالغ بازداشت شده که زندانی بودن آنها ملزم به احراز رای دادگاه می باشد در خدمت جامعه است. این مرکز همچنین از محکومین به زندان در سطوح امنیتی حداقل، متوسط و حداکثر نگهداری می کند.
 تکنولوژی موبوتیکس در مجموع، استفاده هنرمندانه از تجهیزات، قابلیت های کنترل کامپیوتری بر همه محیط های نگهداری زندانی ها، سیستم یکپارچه امنیت محیطی، سیستم هشدار فعال در سرتاسر محدوده و یک مرکز کنترل کامپیوتری می باشد. مجموعه دادگاه و زندان شهرستان برگن چالش ها و نیازهای بخصوصی در رابطه با امنیت و پایش تصویری داشتند که دوربین ها وسیستم نظارت تصویری آنالوگ توانایی برآورده کردن آن ها را نداشت. یکی از آن نیاز ها، شناسایی افراد درون سلول ها بود که البته دوربین های آنالوگ قابلیت ارائه این سطح کیفیت از تصویر را ندارند. به علاوه، جزئیات بیشتر در تصویر محیطی مورد نیاز بودهمچنین زندان تصاویر و دوربین های با کیفیت را نیاز داشت که نه تنها بر روی شبکه یکپارچه باشد، بلکه توانایی باز کردن و بستن درب ها و درگاه ها را داشته، محدوده وسیعتری از محیط را تحت نظارت گرفته و همچنین تحت تأثیر شرایط حاد محیطی و جّوی مانند دما قرار نگیرد.
کلانتر شهرستان برگن، آقای لئو پی مک گوایر می گوید: "ما همیشه مالیات مردم را با دقت و عاقلانه خرج می کنیم، پس به سیستمی نیاز داشتیم که تمام خواسته های ما را با حداقل هزینه برآورده سازد. تیم ما قبل از تصمیم گیری، بازار را به صورت دقیق بررسی می کند." بعـد ازمذاکـرات متعدد بـا مـوبـوتیکـس، مقـامات شهرستان برگن متقاعد شدند که موبوتیکس ســیـســتـم ایـده آل آن هــا از لحاظ سطح بالای هوشمندی، تصویرسازی پیشرفته دیجیتالی و طراحی فوق العاده محکم دوربین را دارد که در مجموع قابلیت نظارت و پایش تصویری تمام نقاط بازداشتگاه و همچنین فضای داخلی و خارجی زندان را ارائه می دهد.
شهرستان برگن در فاز اول تعداد 80 عدد دوربین موبوتیکس خریداری کرد که بیشتر آنها در زندان و بقیه در ساختمان دادگاه نصب شدند. ازآنجایی که برای پوشش تصویر، فضاهای بیرون ساختمان و داخل ساختمان مد نظر بود، مجموعه کاملی از دوربین های موبوتیکس مورد نیاز بودند. تعداد دوربین ها از تخمین اولیه بسیار کمتر شد، چرا که دوربین های دو چشمی D12Di و دوربین های Q22  با پوشش 180 درجه مورد استفاده قرار گرفتند.